درخواست همکاری

در صورت تمایل به همکاری ، اطلاعات خودتان را ارسال کنید

اطلاعات اصلی
نام
وروردی نامعتبر
نام خانوادگی
وروردی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
محل تولد
ورودی نامعتبر
کد ملی
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
وروردی نامعتبر
دین
وروردی نامعتبر
تابعیت
وروردی نا معتبر
وضعیت تاهل
وروردی نامعتبر
تعداد فرزند
وروردی نامعتبر
جنسیت
وروردی نامعتبر
وضعیت مسکن
وروردی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه
وروردی نامعتبر
شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر
دست
وروردی نامعتبر
در صورتی که دارای ناتوانی جسمی هستید در این قسمت توضیح دهید
Invalid Input
آیا وابستگان سببی و یا نسبی در این شرکت مشغول بکار هستند؟
Please type your full name.
آدرس محل سکونت و اطلاعات تماس
استان
ورودی نامعتبر
تلفن همراه
ورودی نامعتبر
منطقه شهرداری
ورودی نامعتبر
شهرستان
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
کد شهر / شهرستان را وارد نمایید.
پست الکترونیک
Invalid Input
   
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی
Invalid Input
رشته تحصیلی
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ پایان
Invalid Input
محل تحصیل
Invalid Input
نوع دانشگاه
Invalid Input
معدل
Invalid Input
سوابق کاری و تجربی تنها سوابق کاری را به ارائه گواهی یا لیست بیمه میباشد وارد نمایید
شرکت/سازمان
Invalid Input
شروع
Invalid Input
پایان
Invalid Input
سمت
Invalid Input
تلفن
Invalid Input
آخرین حقوق دریافتی(ریال)
Invalid Input
علت قطع همکاری
Invalid Input
زبان های خارجی
زبان خارجی
Invalid Input
مکالمه
Invalid Input
خواندن و نوشتن
Invalid Input
ترجمه و درک مطلب
Invalid Input
دوره های آموزشی
نام آموزشگاه
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ پایان
Invalid Input
نام رشته آموزشی / دوره
Invalid Input
تعداد ساعات دوره
Invalid Input
اطلاعات تکمیلی
نحوه آگاهی یا اطلاع رسانی از فرصت شغلی
Invalid Input
در صورت تایید شما از طرف شرکت ، از چه زمانی آماده همکاری با ما می باشید؟
Invalid Input
آیا قادر به انجام شیفت چرخشی یا شبانه هستید؟
Invalid Input
در صورت استخدام شما در شرکت، آیا امکان رفتن به مامویت به خارج از محل سکونت ، برای شما وجود دارد؟
Invalid Input
حداقل حقوق و مزایای مورد درخواست را ذکر نمایید
Invalid Input
نوع همکاری خود را مشخص کنید
Invalid Input
اگر در خصوص تواناییهای فردی و کاری خود مواردی وجود دارد که در بالا به آن اشاره نشده ذکر نمایید
Invalid Input