اخبار و مقالات

آخرین تحولات بهروفران و صنعت چاپ

نوآوری در صنعت فلکسو گرافی

حتی در این دوران چالش برانگیز رشد صنعت فلکسو گرافی به روند مثبت خود ادامه می دهد.هرفردی که وارد سوپرمارکت می شود تعداد بیشماری از انواع بسته بندی های فلکسوگرافی شامل لیبل ها ،شیرینگ ها ،کارتن های تاشو و بسته بندی های انعطاف پذیر را مشاهده خواهد کرد.

دردهه های گذشته چاپ فلکسو ارزان تر و نامرغوب تر از افست و گراور محسوب می شد اما این وضعیت به شکل چشمگیری تغییر یافت و کیفیت چاپ فلکسو به نحوی بهبود پیدا کرده که به پرفروش ترین نوع چاپ تبدیل گشته است.

براساس آمارهای ارائه شده توسط انجمن جهانی تولیدکنندگان مرکب چاپ ،64% مرکب تولید شده در صنعت مرکب در سال 2001 مرکب چاپ فلکسو بوده است.

اکثر موفقیت های صنعت چاپ فلکسو به تلاش و همکاری تولید کنندگان آن نسبت داده می شود.

در صنعت فلکسو گرافی کمپانی های مرکب سازی ، تولید کنندگان تجهیزات و سیلندرآنیلوس و .... برای تولید محصولات جدید با هم همکاری می کنند.توانایی در ایجاد محصولات جدید و تولید سریع تر عمدتاٌ باعث محبوبیت صنعت فلکسو می شود.

شرکت های مرکب سازی فعالیت خود را در جهت بهبود و گسترش محصولات جدید شایسته مشتریان خود ادامه می دهند. این در حالیست که در آینده چاپ فلکسو به گسترش بازارهای جدید همچون کارتن های تاشو و فیلم های انعطاف پذیر ادامه می هد.