اخبار و مقالات

آخرین تحولات بهروفران و صنعت چاپ

مرکب چاپ

طبقه بندی مرکب:

همزمان با پیشرفت و بهبود تکنولوژی چاپ تنوع مرکبهای چاپ هم افزایش یافته است.

براساس روشهای چاپی مرکبها به پنج دسته اصلی تقسیم میشوند:

مرکب چاپ روتوگراور

مرکب چاپ فلکسوگرافی

مرکب چاپ لترپرس:مانندمرکب مشکی چاپ کتاب ،مرکبهای مشکی و رنگی چاپ روزنامه و ....

مرکب چاپ لیتوگرافی :مانندمرکب های معمولی و بسیاربراق چاپ افست

مرکب چاپ های مخصوص: مرکبهای مغناطیسی ،مرکبای فلورسنت ،مرکبهای رسانا

قابلیت چاپ مرکب:

نحوه عملکرد سطح یا لفافه چاپی،مرکب چاپ و دیگر موارد مرتبط و شرایط عملکرد دستگاه ها و ماشین آلات چاپ ،قابلیت چاپ مرکب یا چاپ پذیری را تعیین می کند که به فاکتورهایی نظیر ویسکوزیته مرکب ،تیکسوتروپی آن،سرعت خشک شدن و ...بستگی دارد.

ویسکوزیته مرکب:

ویژگی های اصطحکاکی نشان داده شده در جریان مرکب به عنوان یک کمیت فیزیکی شناخته شده و ویسکوزیته مرکب نامیده می شود.ویسکوزیته را می توان با توجه به سرعت و نوع ماشین چاپ و با استفاده از حلال رقیق کننده تنظیم نمود.

تیکسوتروپی مرکب:

در یک دمای معین،در صورتیکه مرکب مایع ساکن بماند رفته رفته ویسکوزیته بالا می روداین حالت تیکسوتروپی مرکب نامیده می شود.این در حالی است که با وارد کردن یک فشار مکانیکی خارجی (مثل هم زدن مرکب)می توان این حالت را از بین برد و ویسکوزیته را کاهش داد.

خشک شدن مرکب:

خشک شدن مرکب فرایند پیچیده ای است که ممکن است به صورت های مختلف انجام پذیرد.

به عنوان مثال در مورد لفافه و سطوحی که قابلیت جذب دارند ،بخش جامدمرکب با جذب شدن به سطح ،تشکیل فیلم می دهد.مانند چاپ روزنامه ونشریه های دوره ای که معمولا با مرکبهای چاپ افست و ماشین آلات چاپ سرعت بالا انجام می شود.

در برخی دیگر از انواع چاپ خشک شدن مرکب و تشکیل فیلم ممکن است به روش پلیمرزاسیون با استفاده از اکسیژن هوا صورت گیرد مانند چاپ افست بسیار براق و با کیفیت عالی.

نوع دیگر روش خشک شدن مرکب ،خشک شدن با تبخیر حلال می باشد که در این روش حلال موجود در مرکب با استفاده از خشک کن های ماشین های چاپ از سطح مرکب جداشده و فیلم تشکیل می شود .در انواع چاپ روتوگراور وفلکسو خشک شدن مرکب از این طریق انجام میگیرد.مرکبهایی که به روش تبخیر حلال خشک می شوند برای چاپ روی سطوح غیر جذبی مانند فیلم های پلاستیکی ،آلومینیوم فویل و....مناسب می باشد.

در صورتیکه مرکب چاپ در فرایند چاپ به طور کامل خشک نشود مشکلات عمده ای در طول فرایند و همچنین کیفیت نهایی چاپ ایجاد خواهد شد به طور مثال ممکن است چاپ به شکل کثیف انجام گیرد و یا با مشکلات نظیر بلاکینگ مواجه شود.

سرعت خشک شدن مرکب را می توان با افزودن حلال تسریع کننده افزایش و با افزودن حلال ریتاردر کاهش داد.

منبع : HONGDA GROUP