اخبار و مقالات

آخرین تحولات بهروفران و صنعت چاپ

بررسی صنعت چاپ فلکسوگرافی

فلکسوگرافی یکی از روش های اصلی چاپ انواع بسته بندی ها می باشد.این نوع چاپ معمولا برای چاپ ظروف یکبار مصرف مقوایی ،کارتن های تاشو،ساک دستی های کاغذی و پلاستیکی ،نوارچسب هاو بسته بندی های مواد غذایی کاربرد دارد.

بررسی فرایند فلکسو گرافی:

به طور معمول در جریان فرایند چاپ فلکسو لفافه چاپی از رول به سمت ماشین چاپ هدایت می شود.این دستگاه شامل واحدهای چاپی مختلف است که هر واحد و ایستگاه چاپی یک رنگ به خصوص را چاپ می کند.همانند چاپ روتوگراور در چاپ فلکسو نیز شیدهای رنگی مختلف با روی هم قرار گرفتن و همپوشانی چهار رنگ اصلی که شامل مجنتا،سایان،مشکیو زرد می باشد بدست می آیند.

واحدهای ساختاری اصلی در چاپ فلکسوگرافی :

آماده سازی تصویر یا طرح چاپی

آماده سازی کلیشه

چاپ

بخش اتمام فرایند چاپ

آماده سازی تصویر و طرح چاپی:

آماده سازی تصویریا با دوربین آماده مکانیکی و یا به صورت الکترونیکی توسط مشتری انجام می گیرد.

تصویر یا طرح مورد نظر توسط دوربین و یا اسکنر ذخیره میشود.قسمت های مختلف تصویر به صورت دستی مونتاژو روی صفحه چاپ قرار می گیرد.این فرایند استیریپنگ نامیده میشود.

تصویر اسکن شده و یا ذخیره شده به صورت دیجیتالی توسط نرم افزارهای مخصوص کامپیوتری مونتاژ میشود.یک نمونه ساده چاپ برای بررسی و آزمایش تهیه شده و جهت تایید نهایی به مشتری ارائه میگردد.

آماده سازی و ساخت کلیشه :

کلیشه های ماشین چاپ فلکسو گرافی و لترپرس هر دو با استفاده از تکنولوژی یکسان و با استفاده از یک نوع کلیشه برجسته ساخته می شوند.تکنولوژی هر دو نوع چاپ به این صورت است که کلیشه ها دارای سطح برجسته ای هستند که تنها همان سطوح در طول فرایند چاپ در ارتباط مستقیم با لفافه چاپی قرار می گیرند.

کلیشه های ماشین فلکسو گرافی از یک ماده انعطاف پذیر مانند پلاستیک ویا فوتوپلیمر ساخته می شوند که می توانند به سیلندر متصل شده و مرکب را به خود بگیرند.

به طور کلی سه روش برای ساخت کلیشه های فلکسو گرافی وجود دارد.فوتو مکانیکی،فوتو شیمیایی،حکاکی لیزری

فرایند چاپ فلکسو گرافی:

فرایند چاپ فلکسو گرافی به انواع مختلفی تقسیم بندی می شودکه شامل سیلندر چاپ مرکزی ،خطی می شود.همه انواع فرایند فلکسو شامل یک سیلندر کلیشه ،یک سیلندر اندازه گیری که آنیلوکس نامیده میشود و مرکب را برای انتقال به کلیشه در خود نگاه می دارد ،ویک مخزن مرکب می باشد.در برخی موارد سیلندر مخزن نیز وجود دارد که در ارتباط با مخزن مرکب است و در برخی موارد نیز یک تیغه داکتر بلید جهت یکنواخت کردن مرکب باقی مانده روی سیلندر به کار می رود.

مرکب چاپ فلکسو گرافی:

مرکبهای چاپ فلکسو گرافی بسیار شبیه به مرکب های چاپ روتوگراور که دارای سرعت خشک شدن سریع و ویسکوزیته پایین هستند می باشند.این نوع مرکبها برای نشستن روی سطوح غیر قابل جذب فرموله شدن و زمانیکه حلال آن ها جدا می شود به حالت جامد روی سطح در می آیند.حلال ها معمولا با حرارت از سطح مرکب زدوده می شوند و یا اینکه در معرض اشعه قرار میگیرند.

مرحله پایانی چاپ فلکسو گرافی:

مرحله پایانی چاپ فلکسو شامل جمع شدن و پیچیدن رول (سطح چاپ شده )،کت شدن ،برش دادن ،صحافی شدن و.....می باشد تا محصول نهایی آماده برای تحویل به مشتری می باشد.