اخبار و مقالات

آخرین تحولات بهروفران و صنعت چاپ

مرکب های سخت شونده EB فلکسو گرافی جهت بسته بندی های انعطاف پذیر(قسمت دوم)

کارایی و خواص مرکب های EB  و تکنولوژی آن

هدف نهایی مرکب های EB  فلکسو جایگزینی ساخت مرکب های حلالی و پایه آبی می باشد.

تمامی مرکب هایی که برای چاپ فلکسو طراحی شده اند از لحاظ فیزیکی با هم متفاوت  هستند و درصد جامد مرکب های چاپی در محدوده 40تا45 درصد که اجزای تشکیل دهنده آن رزین ، پیگمنت و افزودنی ها می باشد.

ویسکوزیته آنها در محدوده 50تا 70 سنتی پوآز ، سرعت برشی آن 100ثانیه بوده  و  جهت چاپ می بایست محل خشک شدن (گرمکن ، هیتر )  تعبیه باشد. اگر محدوده سرعت خشک شدن کافی نباشد ،آب و حلال در سطح فیلم به دام افتاده  و کیفیت و رنگ قابل قبولی درچاپ  بدست نمی آید.

ویسکوزیته پایین نیز در فرایند های چاپی مضر و بر کیفیت چاپ تاثیر می گذاردبه گونه ایی که در سطح چاپی پخش شده و موجب نقطه و سایه انداختن در عکس و سطح   می شود.

مرکب های پایه ابی و حلالی با ویسکوزیته بالا  پخش شدن  آن به روی سطوح چاپی مشکل و میل کمتری به پخش شدن دارند که نیاز به خشک شدن زیاد دارند.

ویسکوزیته مرکب های UV وEB  بسیار بالابوده و در محدوده 300تا 1000 سنتی پواز  و تنش برشی آن 100 s-1  در دمای  25 درجه سانتیگراد می باشد.

بررسی مقایسه ایی وکارایی این جوهر در مصارف چاپی

مرکب های EB جهت متحول شدن نیاز به سرمایه گذاری تجهیزات می باشندو این تصمیم  می بایست بر اساس مقایسه  هزینه ها و بررسی کارایی  تکنولوژی های جدید   مرکب های حلالی و پایه آب صورت گیرد. عملکرد یک جوهر چاپی  یک اصل تاثیرگذار بوده و بنابراین  آزمون تمام مراحل  ساخت مرکب مهم می باشد.