اخبار و مقالات

آخرین تحولات بهروفران و صنعت چاپ

مرکب های سخت شونده EB فلکسو گرافی جهت بسته بندی های انعطاف پذیر(قسمت پایانی)

مطالعه چاپی بر روی 14 دستگاه فلکسو مجهز به خشک کن برای جوهر های معمولی EB ESI انجام شد. نوار غلطک انیلوکس  برای شبیه سازی 4  حکاکی مختلف  برای فرایند چاپی استفاده شده است .

 غلطک نواری  آنیلوکس جهت چاپ

هدف از این مطالعه بر آورد میزان مصرف مرکب کل با آنیلوکس های مختلف  و همچنین  تعیین دانسیته و براقیت چاپ که هر سیستم مرکب می تواند بدست اورد می باشد. برای تمامی سیستم ها مرکب با فام  آبی انتخاب  و ویسکوزیته انها  در هردو نمونه حلالی و آب پایه  جهت  چاپ 30 ثانیه  با کاپ تنظیم گردیدو  بر روی سطح یکسان پلی اتیلن ، پلی استر با پلیت فتوپلمیر  چاپ شد.

درصد جامد برای هر دو نمونه پایه ابی و پایه حلالی  به ترتیب 42%و38% بوده است.

همانطور که نشان داده شده است  وزن کل جوهر استفاده شده معمولی به طور قابل توجهی بیشتر از مرکب های EB فلکسو  ، به ویژه برای انیلوکس حکاکی شده کم حجم می باشد و مصرف هر یک از جوهر های معمولی 33%بیشتر از جوهر های EB  در آنیلوکس  250 LPI می باشد که با کاهش حجم انیلوکس این تفاوت پایین تر و هنوز 23 درصد است.

از آنجایی که شیمی و مواد اولیه مرکب های EB خیلی گرانتر از مرکب های معمولی بوده توصیه می شود که در فرایند چاپی همیشه از آنیلوکس  کم حجم استفاده شود که این کارموجب کاهش مصرف مرکب و  موجب کیفییت بالاتر چاپ  می شود.

 

در حالیکه وزن کل  فیلم تر برای جوهر EB کمتر از  وزن خشک  از هر دو نمونه مرکب  پایه ابی و حلالی معمولی بوده  و دانسیته چاپ 65-45 درصد بالاتر و براقیت ان بیشتر  از بقیه نمونه ها در تمام حجم های انیلوکس می باشد.

 

با استفاده از داده های دانسیته می توان  حجم  تئوری آنیلوکس مورد نیاز  برای مرکب EB و پایه آبی و حلالی را محاسبه نمود.

سخت شدن و خواص فیزیکی مرکب های سخت شونده  EB

یکی از مزایای  استفاده از مر کب های  EB انرژی که به سطح چاپی  داده می شود  و محدوده سرعت چاپ  بر خلاف سیستم های UV ثابت است .رنگدانه ها به ما کمک می کنند که یک سیستم مرکبی  را طراحی کنیم که  یک عملکرد خوب در سرعت های متفاوت چاپ داشته باشیم .می بینیم که زیر  Mrad 2 فیلم سخت شده مقاومت شیمیایی محدودی را از خود نشان می دهد که با افزایش  درجه  تابش  مقاومت شیمیایی آن به طور قابل توجهی  افزایش یافته که این نشان  دهنده بهبود خواص  مکانیکی و سایشی می باشد.

 

 

آزمایشات اولیه آزمایشگاهی نشان  داد که  خواص فیزیکی مرکب های EB  2-3MRD مقاومت سایشی  الکل  آن بیشتر و بهتر از  جوهر های معمولی بوده است.مرکب های  فلکسو EB کارایی  بسیار گسترده ایی  را ارائه می دهند که می تواند بسیاری از انتظارات را برآورده کند.

نتیجه :

مرکب های فلکسو گرافی EB می تواند تبدیل به یک فرآیند جدید  در بازار بسته بندی های قابل انعطاف باشد و همچنین نواقص و کمبود های  مرکب های UV را جبران کند.

انتظار می رود مصرف جوهر های معمولی کمتر از مرکب های EB شود که هزینه و مصرف این مرکب نیاز به ارزیابی بیشتر دارد.