لاک RELEASE LAQURE

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

  • نام محصول: RELEASE LAQURE
  • علامت مشخصه: L-112
  • روش چاپی : هلیوگراور
  • لفافه چاپی: BOPP
  • حلال رقیق کننده: ایزوپروپیل
  • خصوصیات: مقاومت مالشی وسایشی خوب , خاصیت باز شدن مناسب رول با چسب کلد سیل , محافظت از مرکب در مقابل اثرات منفی چسب
  • توضیحات: یکسال از زمان تحویل در ظرف در بسته اصلی