پرامیر واتر بیس آلومینیوم (MT-402)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

  • نام محصول: پرایمرواتربیس مناسب سطوح آلومینیومی
  • کد محصول: MT-402
  • روش چاپی : روتوگراور و فلکسو گرافی
  • کالای قابل چاپ: فویل آلومینیوم - انواع پلی اولفین های متالیزه
  • درصد جامد: 20+-2%
  • حلال رقیق کننده: آب (آب سختی گیری شده یا آب مقطر)
  • ویسکوزیته مصرف: 18 ثانیه فوردکاپ 4 در درمای 25 در جه سانتی گراد
  • توضیحات: 0.8 تا 1 گرم بر متر مربع