پرایمر آلومینیوم (MT-4340)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

  • نام محصول: پرایمر سطوح آلومینیومی
  • کد محصول: MT-4340
  • روش چاپی : روتوگراور و فلکسو گرافی
  • کالای قابل چاپ: فویل آلومینیوم – انواع پلی اولفین های متالیزه
  • درصد جامد: 20+-2%
  • حلال رقیق کننده: ایزو پروپانل یا (اتانل) – اتیل استات (20:80)
  • میزان مصرف روی سطح: 1-1.2 گرم بر متر مربع