مرکب های سری هلیووینول (PVCG)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

 • نام محصول: مرکب سری هلیووینول
 • علامت مشخصه: PVCG
 • روش چاپی : هلیوگراور
 • لفافه چاپی: پی وی سی
 • حلال رقیق کننده: اتیل استات
 • حلال ریتاردر: متوکسی پروپانل
 • حلال تسریع کننده: متیل اتیل کتون
 • ویسکوزیته مصرف: هلیو 17-22 ثانیه (فورد کاپ 4 میلیمتر در 25 درجه سانتی گراد)
 • ورنی همراه: وارنیش مخصوص PVCG
 • چسبندگی: عالی
 • براقیت: عالی
 • مقاومت حرارتی: 120 تا 130 درجه سانتی گراد
 • مقاومت شیمیایی: خیلی خوب
 • خاصیت لامیناسیون: مناسب می باشد(درمورد لامیناسیون چاپهای انجام شده با مرکبهای متالیک (طلایی ونقره ای)نیازبه آزمایشات و کنترل کیفی بیشتر ودقیق تری قبل از چاپ انبوه می باشد)
 • زمان انباری داری:
 • یکسال در ظروف در بسته برای رنگ های عمومی – برخی مرکب ها مانند مرکب های متالیک و آبی تیره زمان انبارداری محدود تری دارند که توصیه می شود با بخش فنی شرکت هماهنگ شود.
 • توضیحات: این مرکب ها تحت شرایط خاص و با تغییراتی از طرف شرکت بر روی ماشین های فلکسو قابل استفاده می باشند.