مرکب سری وینیل (PVCK)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

 • نام محصول: وینیل
 • علامت مشخصه: PVCK
 • روش چاپی : هلیوگراور
 • لفافه چاپی: انواع PVC
 • حلال رقیق کننده: (MEK)متیل اتیل کتون
 • حلال تسریع کننده: اتیل استات
 • ورنی همراه: وارنیش مخصوص PVCK
 • چسبندگی: عالی
 • براقیت: خیلی خوب
 • مقاومت حرارتی: 100 تا 110 درجه سانتی گراد
 • مقاومت شیمیایی: عالی
 • زمان انباری داری:
 • حداکثر 6 ماه در ظروف در بسته برای رنگ های عمومی – برخی مرکب ها مانند مرکب های متالیک و آبی تیره زمان انبارداری محدود تری دارند که توصیه می شود با بخش فنی شرکت هماهنگ شود.