مرکب های متا پک (MP)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

 • نام محصول: متا پک
 • علامت مشخصه: MP
 • روش چاپی : فلکسو گرافی و هلیوگراور
 • لفافه چاپی: پلی استر متالایز
 • حلال رقیق کننده: مخلوط ایزوپروپانل ( یا اتانول) و اتیل استات با نسبت 1:2 تا 1:3
 • حلال تسریع کننده: اتیل استات
 • ورنی همراه: وارنیش مخصوص MP
 • چسبندگی: خیلی خوب
 • براقیت: خیلی خوب
 • مقاومت حرارتی: 120 تا 130 درجه سانتی گراد
 • مقاومت شیمیایی: خیلی خوب
 • خاصیت لامیناسیون: ندارد
 • زمان انباری داری:
 • یکسال در ظروف در بسته برای رنگ های عمومی – برخی مرکب ها مانند مرکب های متالیک و آبی تیره زمان انبارداری محدود تری دارند که توصیه می شود با بخش فنی شرکت هماهنگ شود.
 • توضیحات: در درجه حرارت 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.