مرکب های پلی اتیلن (PE)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

 • نام محصول: مرکب سری پلی اتیلن
 • علامت مشخصه: PE
 • روش چاپی : فلکسو گرافی و هلیوگراور
 • لفافه چاپی: پلی اتیلن
 • حلال رقیق کننده: مخلوط ایزوپروپانل (یا اتانول): اتیل استات با نسبت 1:2 تا 1:3
 • حلال ریتاردر: متوکسی پروپانل
 • حلال تسریع کننده: اتیل استات
 • ویسکوزیته مصرف: فلکسو25-22 ثانیه (فورد کاپ 4 میلیمتر در 25 سانتی گراد) هلیو 22-17 ثانیه (فورد کاپ 4 میلیمتر در 25 درجه سانتی گراد)
 • ورنی همراه: وارنیش مخصوص PE
 • چسبندگی: عالی
 • براقیت: عالی
 • مقاومت حرارتی: 140 تا 160 درجه سانتی گراد
 • مقاومت شیمیایی: خیلی خوب
 • خاصیت لامیناسیون: مناسب میباشد(درمورد لامیناسیون چاپهای انجام شده با مرکبهای متالیک (طلایی ونقره ای)نیازبه آزمایشات و کنترل کیفی بیشتر ودقیق تری قبل از چاپ انبوه می باشد)
 • زمان انباری داری:
 • یکسال در ظروف در بسته برای رنگ های عمومی – برخی مرکب ها مانند مرکب های متالیک و آبی تیره زمان انبارداری محدود تری دارند که توصیه می شود با بخش فنی شرکت هماهنگ شود.
 • توضیحات: مقاومت حرارتی این مرکب در شرایط خاص تا 180 درجه سانتی گراد قابل افزایش است.