مرکب های پلی فلکس (PES)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

 • نام محصول: مرکب سری پلی فلکس
 • علامت مشخصه: PES
 • روش چاپی : فلکسو گرافی و هلیوگراور
 • لفافه چاپی: پلی استر
 • حلال تسریع کننده: اتیل استات
 • ویسکوزیته مصرف: فلکسو 22-25 ثانیه (فورد کاپ 4 میلیمتر در 25 درجه سانتی گراد) هلیو 17-22 ثانیه (فورد کاپ 4 میلیمتر در 25 درجه سانتی گراد)
 • ورنی همراه: وارنیش مخصوص PES
 • چسبندگی: عالی
 • براقیت: عالی
 • مقاومت حرارتی: 140 تا 160 درجه سانتی گراد
 • مقاومت شیمیایی: خیلی خوب
 • خاصیت لامیناسیون: عالی(درمورد لامیناسیون چاپهای انجام شده با مرکبهای متالیک (طلایی ونقره ای)نیازبه آزمایشات و کنترل کیفی بیشتر ودقیق تری قبل از چاپ انبوه می باشد)
 • زمان انباری داری:
 • یکسال در ظروف در بسته برای رنگ های عمومی – برخی مرکب ها مانند مرکب های متالیک و آبی تیره زمان انبارداری محدود تری دارند که توصیه می شود با بخش فنی شرکت هماهنگ شود.
 • توضیحات: این مرکب ها به دلیل مقاومت لامیناسیون بالا جهت تولید لفافه های دوی پک مناسب هستند.