مرکب های پلی پروپیلن گونی (PPG)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

 • نام محصول: پلی گون
 • علامت مشخصه: PPG
 • روش چاپی : فلکسو گرافی
 • لفافه چاپی: گونی های پلی پروپیلن
 • حلال رقیق کننده: مخلوط ایزوپروپانل ( یا اتانول) و اتیل استات با نسبت 1:2 تا 1:3
 • حلال ریتاردر: متوکسی پروپانول
 • حلال تسریع کننده: اتیل استات
 • ویسکوزیته مصرف: 20-22 ثانیه (فوردکاپ 4 ثانیه در 25 درجه سانتی گراد)
 • ورنی همراه: وارنیش مخصوص PPG
 • چسبندگی: خیلی خوب
 • براقیت: خیلی خوب
 • مقاومت حرارتی: 130 تا 140 درجه سانتی گراد
 • مقاومت شیمیایی: خیلی خوب
 • خاصیت لامیناسیون: دارد(درمورد لامیناسیون چاپهای انجام شده با مرکبهای متالیک (طلایی ونقره ای)نیازبه آزمایشات و کنترل کیفی بیشتر ودقیق تری قبل از چاپ انبوه می باشد)
 • زمان انباری داری:
 • یکسال در ظروف در بسته برای رنگ های عمومی – برخی مرکب ها مانند مرکب های متالیک و آبی تیره زمان انبارداری محدود تری دارند که توصیه می شود با بخش فنی شرکت هماهنگ شود.درجه حرارت 15 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 • توضیحات: با توجه به وابستگی چسبندگی مرکب به میزان جرقه گیری سطح چاپ پیش از تولید انبوه کیفیت چاپ را با دقت بررسی نمایید.