مرکب های کاردوفلکس (C)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

 • نام محصول: کاردوفلکس
 • علامت مشخصه: C
 • روش چاپی : فلکسو گرافی و هلیوگراور
 • لفافه چاپی: انواع کاغذ
 • حلال رقیق کننده: مخلوط ایزوپروپانل ( یا اتانول) و اتیل استات با نسبت 1:2 تا 1:3
 • حلال ریتاردر: متوکسی پروپانول
 • حلال تسریع کننده: اتیل استات
 • ورنی همراه: وارنیش مخصوص C
 • چسبندگی: عالی
 • براقیت: خیلی خوب
 • مقاومت حرارتی: 140 تا 160 درجه سانتی گراد
 • مقاومت شیمیایی: خیلی خوب
 • خاصیت لامیناسیون: دارد
 • زمان انباری داری:
 • یکسال در ظروف در بسته برای رنگ های عمومی – برخی مرکب ها مانند مرکب های متالیک و آبی تیره زمان انبارداری محدود تری دارند که توصیه می شود با بخش فنی شرکت هماهنگ شود.
 • توضیحات: مقاومت حرارتی این مرکب تحت شرایط خاص تا 180 درجه سانتی گراد قابل افزایش است.